Serviciile oferite de BNPA "Dobrean"

Conform Legii nr.36/1995 a notarilor publici și a activității notariale, notarul public îndeplinește următoarele acte și proceduri notariale:


 • redactarea înscrisurilor cu conținut juridic, la solicitarea părților;
 • autentificarea înscrisurilor;
 • procedura succesorală notarială;
 • certificarea unor fapte, în cazurile prevăzute de lege;
 • legalizarea semnăturilor de pe înscrisuri, a specimenelor de semnătură, precum și a sigiliilor;
 • darea de dată certă înscrisurilor;
 • primirea în depozit a bunurilor, a înscrisurilor și a documentelor prezentate de părți, precum și a sumelor de bani, a altor bunuri, înscrisuri sau documente găsite cu ocazia inventarului succesoral, în limita spațiului și utilităților da care dispune biroul notarial;
 • actele de protest al cambiilor, al biletelor la ordin și al cecurilor;
 • legalizarea copiilor de pe înscrisuri;
 • efectuarea și legalizarea traducerilor;
 • eliberarea de duplicate de pe actele pe care le-a întocmit;
 • activități fiduciare, în condițiile legii;
 • numirea, în cazurile prevăzute de lege, a custodelui sau a curatorului special;
 • înregistrarea și păstrarea, în condițiile legii, a amprentelor dispozitivelor speciale de marcat;
 • certificarea etapelor procedurale ale licitațiilor și/sau ale rezultatelor acestora;
 • procedura divorțului, în condițiile legii;
 • lichidarea pasivului succesoral, cu acordul tuturor moștenitorilor;
 • orice alte operațiuni prevăzute de lege.

<<>>

Notarii publici pot da și alte consultații juridice în materie notarială decât cele privind conținutul actelor pe care le îndeplinesc și pot participa, în calitate de specialiști desemnați de părți, la pregătirea și întocmirea unor acte juridice cu caracter notarial.

În îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, notarul public are competență generală, cu excepțiile prevăzute în situațiile următoare:


 • procedura succesorală notarială este de competența notarului public din biroul notarial situat în circumscripția teritorială a judecătoriei în care defunctul și-a avut ultimul domiciliu;
 • în cazul moștenirilor succesive, moștenitorii pot alege competența oricăruia dintre notarii publici care își desfășoară activitatea într-un birou individual sau într-o societate profesională din circumscripția teritorială a judecătoriei în care și-a avut ultimul domiciliu acela dintre autori care a decedat cel din urmă;
 • actele de protest al cambiilor, al biletelor la ordin și al cecurilor se fac de notarul public din circumscripția teritorială a judecătoriei în care urmează a se face plata;
 • eliberarea duplicatelor de pe actele notariale, îndreptarea erorilor materiale sau completarea omisiunilor vădite se fac de notarul public în a cărui arhivă se află originalul actelor notariale;
 • procedura divorțului este de competența notarului public cu sediul biroului în circumscripția judecătoriei în a cărei rază teritorială se află locul încheierii căsătoriei sau ultima locuință comună a soților;
 • procedura eliberării încheierii cu privire la rezultatul verificărilor efectuate în Registrul de evidență a procedurilor succesorale al Camerelor și în registrele naționale notariale ale Uniunii se îndeplinește de notarul public competent, în condițiile legii, să efectueze procedura succesorală;
 • orice alte situații prevăzute de lege.

<<>>

Actele notariale pot fi îndeplinite și în afara sediului biroului notarial, prin deplasarea unui notar public, dacă persoana sau persoanele în cauză nu se pot deplasa la biroul notarial, din motive obiective și justificate Notarii publici din acest birou pot efectua deplasări numai în circumscripția teritorială a judecătoriei Gheorgheni.


<<>>