1. Copie a actului de identitate al legatarului (persoana in favoarea căreia se lasă testamentul);
2. Pentru evidenţierea corectă şi completă a bunurilor ce sunt lăsate prin testament este nevoie de actele de proprietate (de exemplu, contract vânzare-cumpărare cu dovada de achitare a restului de preţ, titlu de proprietate, ordin al prefectului, autorizaţie construire, proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor etc.) şi certificat de moştenitor (dacă există);