1. Actul pe care solicitaţi legalizarea semnăturii. Acesta trebuie să fie nesemnat şi multiplicat în câte exemplare se doreşte, plus unul pentru arhiva biroului notarial.