1. Certificatele de naştere şi de căsătorie ale soţilor, în original;
2. Certificatele de naştere ale copiilor minori rezultaţi din căsătorie/din afară căsătoriei/din adopţie, în original.