1. Acte de proprietate (de exemplu, contract vânzare-cumpărare, titlu de proprietate, ordin al prefectului, autorizaţie construire sau contract de construire, proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, certificat de moştenitor, etc.), cartea de identitate şi certificatul de înmatriculare (în cazul autovehiculelor);