1. Acte de proprietate (de exemplu, contract de vânzare-cumpărare cu dovada de achitare a restului de preţ, titlu de proprietate, ordin al prefectului, autorizaţie construire sau contract de construire, proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, certificatul de moştenitor etc).